terapiaiwspomaganie.pl

 

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM

KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW Z PSYCHOLOGIEM

Jeżeli:

Zapraszamy na konsultację z psychologiem, podczas których zajmujemy się całościowym spojrzeniem na zaistniałą trudność dążąc do uzyskania informacji niezbędnych do rozwiązania problemu. Na konsultacje zapraszamy oboje rodziców. Skorzystanie z pomocy psychologa nie zobowiązuje do podjęcia dłuższej współpracy (może mieć charakter doraźny).

 

KONSULTACJE POD KĄTEM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

KONSULTACJA / OCENA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ POD KĄTEM TERAPII RĘKI

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 

INDYWIDUALNA TERAPIA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ / ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

TERAPIA RĘKI

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Stanowi:

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE „EduEmocje”

TRENING KONCENTRACJI UWAGI

Co to jest?
Zajęcia indywidualne dostosowane do możliwości dziecka, które pozwolą na:
-lepsze organizowanie i zapamiętywanie materiału
-wydłużanie czasu skupienia
-rozwijanie sfery poznawczej dziecka
-lepsze radzenie sobie z porażką i zachęcą do podejmowania nowych wyzwań

Dla kogo?
Dla dzieci, które:
-rozpraszają się przy wykonywaniu zadań i poleceń
-podejmują się wykonania zadania, jednak go nie kończą
- potrafią wykonać zadanie tylko w ciszy, bodźce zewnętrzne negatywnie wpływają na długość i jakość wykonywanych zadań
-maja problem z zapamiętywaniem

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Rodzaj zajęć znajduje się w zakładce aktualności oraz cenniku.

 

...

KONTAKT: 

 +48 791 418 626

e-mal: info@terapiaiwspomaganie.pl

ADRES:

Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Komandorska 14U4

81-223 Gdynia

 Powered by: www.cdx.pl